CANVIS A LA LLEI DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA, EN VIGOR DES DEL 21 DE MARÇ DEL 2022

Amb aquests canvis, la DGT endureix les sancions. Totes les reformes introduïdes a la nova Llei de Trànsit avancen en una mateixa direcció: 0 víctimes a la carretera al 2050.

Aquestes són les 13 novetats principals que et poden afectar en la conducció:

EL MÒBIL, NI TOCAR-LO: Només el fet de tenir el telèfon a la mà, encara que no es faci servir, suposarà la pèrdua de 6 punts del carnet de conduir. Només es podrà utilitzar amb la veu i un dispositiu de mans lliures.

MÉS REGULACIÓ SOBRE ELS PATINETS ELÈCTRICS: Els patinets elèctrics no podran circular per la vorera i serà obligatori l'ús del casc a les ciutats.

TAXA 0,0 D'ALCOHOL PELS MENORS: Els menors d'edat no podran haver ingerit ni una gota d'alcohol a l'hora d'anar amb patinet o bé conduir qualsevol altre vehicle per al qual estan autoritzats. Tampoc podran haver consumit drogues.

MÀXIMA PROTECCIÓ PELS CICLISTES: No respectar la distància de seguretat de 1,5 m en el moment d'avançar un ciclista suposarà 6 punts menys en el carnet de conduir. “El conductor d’un vehicle que vulgui realitzar un avançament a un cicle o ciclomotor, o conjunt d’ells, ho ha de fer ocupant part o la totalitat del carril contingu o contrari de la calçada i guardant una amplada de seguretat mínima de 1,5 m”. A més, s’ha afegit aquest canvi: “També serà obligatori canviar totalment de carril quan la via en tingui més d’un per sentit”.

ADÉU ALS 20 KM/H DE MARGE PER AVANÇAR: Desapareixen els 20 quilòmetres de marge en els avançaments. Sempre que es vulgui avançar un vehicle s'haurà de fer dins dels límits establerts a la via per on es circula.

PROHIBIT PORTAR DETECTOR DE RADARS AL COTXE: Queden prohibits els detectors de radars al cotxe, excepte els d'eines com ara Google Maps o altres sistemes de navegació que avisen de la presència de radars fixos a la carretera.

LES CONDUCTES INCÍVIQUES, MÉS CASTIGADES: Llançar objectes a la via pot ser la causa d'un incendi o bé d'un accident. Per això, la sanció s'incrementa i la pèrdua de punts en el carnet passa de 4 a 6. Aparcar en una zona reservada per a persones amb discapacitat suposarà la pèrdua de 3 punts. També es prohibeix parar o estacionar al carril bici.

BON ÚS DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ: El mal ús del cinturó de seguretat, el casc o els sistemes de protecció infantil fan perdre 4 punts.

ZONES DE BAIXES EMISSIONS: No respectar les restriccions de circulació pels episodis de contaminació i de les zones de les baixes emissions comporta una infracció greu amb una sanció de 200 euros.

INCENTIUS EN LA RECUPERACIÓ DE PUNTS: En cas de pèrdua de punts, només es recuperarà el crèdit inicial dels 12 si en 2 anys no es comet cap infracció que suposi sanció en via administrativa en ferm. Ja no caldrà esperar 3 anys, malgrat que les infraccions siguin molt greus. A més a més, fer un curs de conducció segura suposarà 2 punts extres, fins a un màxim de 15.

MULTA DE 500 € PER COPIAR A L’EXAMEN: I 6 mesos sense poder-se presentar a l’examen.

ALCOHOLÍMETRE ANTI-ARRENCADA ALS AUTOBUSOS: A partir del 06/07/2022, els vehicles de transport de viatgers de les categories M2 i M3 que disposin d’interconnexió per la instal·lació d’alcoholímetres anti-arrencada hauran de disposar d’aquests alcoholímetres i els seus conductors estaran obligats a utilitzar-los.

ELS XOFERS PROFESSIONALS AMB INCAPACITACIÓ PERMANENT NO PODRAN CONDUIR: Hi haurà col·laboració entre l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Direcció General de Trànsit (DGT) perquè els professionals de la conducció que estiguin en situació d’incapacitat permanent la qual afecti a la capacitat per conduir, perdin tots o alguns de les classes de permisos de conducció, per motiu de desaparició de requisits pel seu atorgament.