CAP CONTÍNUA (35 h.)

Pròxims cursos programats:

Dies laborables (de dilluns a divendres, de 17:30 a 21:00 hores):

17/07/2023 - 28/07/2023

25/09/2023 - 06/10/2023

Cursos CAP caps de setmana (dissabtes, de 07:45 a 15:00 hores):

7, 14, 21 i 29 d'octubre i 4 de novembre de 2023

DESCARREGAR PDF

No, es complementen. Per poder conduir aquests vehicles i treballar-hi són necessaris els dos.

No cal, són formacions independents. Ho pots fer alhora o treure-te’n primer un i després l’altre, en l’ordre que vulguis. Nosaltres t’oferim totes les possibilitats.

No, has de fer el curs en un centre autoritzat pel Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya i és d'assistència obligatòria.

Sí, però totes han de tenir una durada mínima de 140 hores, 10 de les quals han de ser de pràctiques.

Sí, un examen oficial teòric tipus test de 100 preguntes.

Als exàmens que estiguin convocats en els 6 mesos següents i a aquells el termini d'inscripció dels quals encara estigui obert (en aquests 6 mesos).

Les convocatòries dels exàmens del CAP són cada 2 mesos, aquest és el temps que has d’esperar després d’un suspens.

Sí, un examen oficial teòric tipus test de 100 preguntes.

Sí, però de manera esglaonada i sense examen (35 hores de formació continuada).

-D1 o D expedit abans de l’11 de setembre de 2008
-C1 o C expedit abans de l’11 de setembre de 2009

Per mantenir el seu dret a conduir els esmentats vehicles, aquests conductors hauran de fer un curs de formació continuada (35 hores) en els següents terminis:

Permisos D1/D acabats en:
-1 o 2, abans del 10 de setembre de 2011
-3 o 4, abans del 10 de setembre de 2012
-5 o 6, abans del 10 de setembre de 2013
-7 o 8, abans del 10 de setembre de 2014
-9 o 0, abans del 10 de setembre de 2015


Permisos C1/C acabats en:
-1 o 2, abans del 10 de setembre de 2012
-3 o 4, abans del 10 de setembre de 2013
-5 o 6, abans del 10 de setembre de 2014
-7 o 8, abans del 10 de setembre de 2015
-9 o 0, abans del 10 de setembre de 2016

a) Aquells la velocitat màxima autoritzada dels quals no superi els 45 quilòmetres per hora.
b) Els que utilitzin els serveis de les forces armades, de Protecció Civil, els bombers i els cossos i forces de seguretat, o que estiguin sota el seu control.
c) Els que es trobin sotmesos a proves en carretera amb finalitats de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé els que siguin nous o transformats i encara no s'hagin posat en circulació.
d) Els que s’utilitzin en situacions d'emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
e) Els que s’utilitzin a les classes pràctiques destinades a l'obtenció del permís de conducció o del certificat d'aptitud professional.
f) Els que s’utilitzin per realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies que defineix l'article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i 156 del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.
g) Els que transportin material o equips per a l'ús del conductor en l'exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi la seva activitat principal.

No, un cop has aprovat el CAP Inicial no has de repetir la formació, només t’hauràs d’actualitzar amb la formació CAP CONTINUADA (35 hores) cada 5 anys.