Circulació a les glorietes.

Hi ha una gran varietat de dissenys de glorietes, però en totes elles el conductor ha de tenir en compte els mateixos principis:

* cedir el pas als que estan dins d'ella i escollir el carril que consideri més adequat en funció de la sortida que vagi a prendre.

* un cop dins, té preferència el vehicle que està ocupant un carril respecte al que va accedir-hi.

* per sortir de la glorieta, és imprescindible situar-se prèviament al carril exterior, i si no ha estat possible, efectuar un nou gir per col·locar-se amb temps en aquesta posició.

Tot i això, molts conductors pregunten com s'ha de circular per aquestes interseccions i alguns - per desconeixement o irresponsabilitat - incompleixen les regles que regeixen la circulació per les glorietes.

Recordeu que no hi ha carrils establerts en funció de la sortida que vagi a prendre: la glorieta és una via de sentit únic, generalment amb diversos carrils, que té les sortides situades al seu carril dret, com si es tractés d'una autovia. 

Seria correcte sortir des del carril esquerre d'una autovia tallant la trajectòria del que circula pel carril dret?