CONDUCCIÓ EFICENT D'AMBULÀNCIES

El curs va dirigit a conductors d’ambulàncies i a col·lectius de conductors d’empreses d’ambulàncies.

El curs vol conscienciar els conductors sobre la qüestió de la contaminació ambiental perquè aprenguin a contaminar i a consumir menys en els desplaçaments en ambulància.

Durada: 8 hores

Durada i calendari: s’hauran de concretar segons les necessitats de l’alumne i/o l’empresa.