CONDUCCIÓ EFICIENT DE VEHICLES INDUSTRIALS

El curs va dirigit a conductors habituals de vehicles industrials i a col·lectius de conductors d’empreses de transport.

El curs vol conscienciar els conductors sobre la qüestió de la contaminació ambiental perquè aprenguin a contaminar i a consumir menys en els desplaçaments en vehicles industrials i puguin aconseguir un estalvi energètic i econòmic important.

Durada: 8 hores

Durada i calendari: s’hauran de concretar segons les necessitats de l’alumne i/o l’empresa.