Dates d'exàmens

Properes dates d’exàmens (teòrics i pràctics):

•22/02/2021

•04/03/2021

•16/03/2021

•26/03/2021

 

Consulta resultats d'exàmens: