Dates d'exàmens

Properes dates d’exàmens (teòrics i pràctics):

•04/08/2020

•14/08/2020
•26/08/2020
•07/09/2020
•18/09/2020
•02/10/2020
•15/10/2020
•27/10/2020

 

Consulta resultats d'exàmens: