EL TRANSPORT ESCOLAR

Els objectius del curs són refrescar la normativa reguladora del transport escolar i de menors, esmentar els sistemes de seguretat i explicar el paper dels acompanyants i aplicar els diferents protocols d’emergència i simulacions en cas d’accident.

Durada: 8 hores

Durada i calendari: s’hauran de concretar segons les necessitats de l’alumne i/o l’empresa.