Nova taula de velocitats.

Els turismes, les motocicletes, les autocaravanes de MMA igual o inferior a 3.500 kg i els pick-up no podran sobrepassar els 90 km/h en carreteres convencionals. Aquesta mesura, que entrarà en vigor el dia 29 de gener, afectarà uns 10.000 km. de carreteres. En aquelles vies amb separació física dels dos sentits de circulació, el titular de la via podrà fixar un límit màxim de 100 km/h per als turismes, les motocicletes i les autocaravanes que s'hi esmenten abans.

Amb aquesta mesura, el Govern pretén disminuir el nombre de morts en accident de trànsit. La velocitat inadequada és la causa concurrent en el 20% dels casos.