OPERADOR CARRETONS ELEVADORS - NORMA UNE 58451

Formació d'operador de carretons elevadors segons la Norma UNE 58541: 2014.

L’objectiu d’aquesta norma és definir els continguts, les condicions i els criteris d'avaluació en la formació dels operadors de carretons de manutenció (de fins a 10 t de capacitat nominal), que permet una utilització segura i responsable d'aquests equips, així com complir els requeriments derivats de la legislació vigent.

El curs va dirigit a totes les persones que, per la seva activitat laboral, han d'adquirir els coneixements necessaris per treballar amb els diferents tipus de carretons elevadors existents.

L’operador de carretons és aquella persona instruïda per al maneig del carretó elevador que compleix els requisits establerts per la norma UNE 58541: 2014. Entre altres, ha de complir els següents:

• Capacitat de comprensió d'instruccions (verbals, escrites i símbols de circulació).

• Aptitud de percepció i transformació dels senyals rebuts en actuacions raonables.

• Aptitud física i psíquica, segons la legislació vigent, per a treballs en alçada, d'acord amb els protocols establerts pel Ministeri de Sanitat.

• Superació d’una avaluació (teòrica i pràctica).

Durada: 10 hores

Calendari:

13/07/2023 - 14/07/2023

INFORMACIÓ DEL CURS