Permís C

El permís conegut com a carnet de camió.

L’edat mínima per obtenir-lo són 21 anys.

Automòbils destinats al transport de mercaderies sense cap límit de massa màxima. Superiors a 3.500 kg amb un remolc lleuger, si és el cas.

Per obtenir aquest permís demana informació del CURS CAP Inicial, que s’ha de realitzar paral·lelament, i dels avantatges d’obtenir-los simultàniament.

El permís de la classe C es pot obtenir als 21 anys. El permís de la classe D es pot obtenir als 24 anys.

Amb el permís C es poden portar tots els camions que siguin rígids. Poden portar enganxat un remolc o semiremolc lleuger (fins a 750 kg de MMA).

Amb el permís D es poden conduir autobusos. Aquests poden portar un remolc lleuger (fins a 750 kg de MMA).