PRIMERS AUXILIS I EMERGÈNCIES

Els objectius del curs són analitzar, actualitzar i conèixer els factors que afecten negativament les capacitats psicofísiques de la persona, valorar diferents situacions d’accidents de circulació, donar nocions bàsiques de primers auxilis i conèixer les noves tècniques dels DEA (Desfibril·ladors Externs Automàtics).

Durada: 6 hores

Durada i calendari: s’hauran de concretar segons les necessitats de l’alumne i/o l’empresa.