SEGURETAT VIAL

Els objectius del curs són reduir i minimitzar els accidents de trànsit i les seves conseqüències; aprofundir i revisar els coneixements adquirits amb l’obtenció del permís B, i ensenyar tècniques i accions per millorar la conducció preventiva.

Durada: 6 hores

Durada i calendari: s’hauran de concretar segons les necessitats de l’alumne i/o l’empresa.