TACÒGRAF, TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS I ALTRA DOCUMENTACIÓ

El curs vol facilitar als conductors els coneixements necessaris per fer un ús correcte del tacògraf, transmetre la importància de respectar els reglaments que en regulen l’ús, conèixer les seves obligacions com a professionals del sector del transport i vetllar pel benestar de l’empresa en tot allò que faci referència al transport. Altres objectius del curs són explicar el funcionament dels llibres de reclamació per tal que es pugui donar la informació adequada als usuaris del servei, donar els coneixements necessaris per anotar correctament les dades necessàries del llibre de ruta en funció del tipus de transport i explicar les sancions actuals que hi ha en el sector.

Durada: 12 hores

Durada i calendari: s’hauran de concretar segons les necessitats de l’alumne i/o l’empresa.