TRANSPORT DE VIATGERS: ATENCIÓ ALS USUARIS AMB MOBILITAT REDUÏDA

La diversitat és la característica que permet definir i identificar la nostra societat com a plural i diversa en relació a l’extensa varietat de persones, grups, principis i valors que hi conviuen. La mateixa evolució social ha permès que els col·lectius amb mobilitat reduïda gaudeixin de més autonomia personal i professional i que també estiguin inclosos en tots els àmbits socials.

Aquest curs vol oferir als conductors del transport de viatgers eines, estratègies i recursos per atendre aquests col·lectius i oferir-los una actuació rigorosa, eficient i segura davant les seves necessitats. Vol promoure l’assertivitat i l’empatia en l’actitud dels conductors davant l’ús diari del transport col·lectiu.

Durada: 6 hores

Durada i calendari: s’hauran de concretar segons les necessitats de l’alumne i/o l’empresa.