QUANTS PUNTS EM PODEN TREURE PER SUPERAR EL LÍMIT DE VELOCITAT?

Aquí tens una taula que t’ho aclarirà:

Recorda: 

  1. No perds els punts fins que no hi haigi una sanció en ferm en via administrativa.
  1. En un mateix dia, no pots pas perdre més de 8 punts, a no ser que entre les infraccions comeses hi haigi una o més de MOLT GREUS. Quines són? Totes les que et treuen 6 punts, excepte les relatives a la manipulació del tacògraf. Cal tenir en compte a més, que algunes de les infraccions per excés de velocitat són també MOLT GREUS; però, n’hi han d’altres que, malgrat restar 6 punts, són només GREUS. (Observa amb atenció la taula de dalt).